Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post

Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post

Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post

  • [Đăng nhập để xem]
  • [Đăng nhập để xem]
  • [Đăng nhập để xem]
  • [Đăng nhập để xem]
top-bottom.png
Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post là thành viên của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, có tốc độ phát triển nhanh và trở thành doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu Việt Nam, với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Hậu cần thương mại điện tử, Chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; Logistic; OCD... và các sản phẩm công nghệ như Logistics Ecommerce, Transport, Fintech và ERP

Xử lý nhanh hơn với Cookie

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận