Hướng dẫn sử dụng dành cho Nhà tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng dành cho Nhà tuyển dụng

Để sử dụng các chức năng của MkViec.com, Bạn cần kích chuột vào các đề mục tương ứng để xem được chi tiết hướng dẫn sử dụng chức năng đó.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1.1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên;

1.2. Hướng dẫn đăng tin tuyển dụng;

1.3. Giới thiệu các chức năng của MkViec.com ứng với Tài khoản Nhà tuyển dụng;

1.4. Bổ sung thông tin công ty và xem lượng Ứng viên đã ứng tuyển;

II. CÁC CÔNG CỤ BỔ TRỢ DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

2.1. Công cụ tìm kiếm Ứng viên trong môi trường Mạng xã hội Facebook - Linkedin - Twitter;

2.2. Kho kiến thức về Excel - Nhân sự - Tiền Lương;

Gửi bình luận

Công cụ bổ trợ

Xử lý nhanh hơn với Cookie

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận